HesaRIA-lehti

HesaRIA on Helsingin rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit HeRIA ry:n A5-kokoinen nelivärinen tiedotuslehti. Yhdistyksessä on jäseninä n. 2000 rakennusinsinööriä, -arkkitehtia ja miljöösuunnitteluinsinööriä sekä lisäksi reilut 500 alalle opiskelevaa.


Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen levikki on noin 2500 kappaletta.

Mediakortti ja tietosuojaseloste