Opiskelijatoiminta

Nuorjäsentoiminta


Helsingin rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit HeRIA ry:n nuorjäseniä ovat yhdistyksen toimialueella vaikuttavat opiskelijat, jotka ovat RIA-liiton jäseniä. Valtaosa nuorjäsenistä opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan osastolla. Kaikkiaan nuorjäseniä on n. 500.

Toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä vastaa hallituksen nuorjäsenvastaava, joka toimii yhdessä hallituksen opiskelijajäsenen, opiskelijayhdyshenkilöiden ja RIA-liiton kanssa. Yhdyshenkilöt valitaan uusien opiskelijoiden info-tilaisuuksissa, pääsääntöisesti yksi kultakin luokalta. Tehtävään voi ryhtyä opintojen myöhemmissäkin
vaiheissa.

Voit liittyä RIA-liittoon täyttämällä TÄÄLTÄ!

RIA-liiton jäsenyys on maksuton koko opiskeluajan!

Nuorjäsentapahtumat

Yhdistys järjestää opiskelijoille yhdessä yritysten kanssa erinäisiä tapahtumia. Valmistuvien tilaisuudella on jo pitkät perinteet. TalviRIAhasta on muodostunut leikkimielinen kisailutapahtuma. RIA-infoja järjestetään vuosittain kaikille luokka-asteille. Yhdistys tukee myös mahdollisuuksiensa mukaan rakennusosaston opiskelijoiden omia tapahtumia. Lisäksi RIA-liitto järjestää valtakunnallisia nuorjäsenseminaareja ja -tapaamisia.

Metropolian opiskelijoille tiedotetaan nuorjäsentapahtumista HeRIAn Facebookissa, yhdyshenkilöiden välityksellä sekä sähköpostilla.

Varsinaisten jäsenten tapahtumat

Nuorjäsenet voivat osallistua myös yhdistyksen varsinaisten jäsenten toimintaan, kuten koulutus-, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.


Varsinaisten jäsenten tapahtumista tiedotetaan Rakennuslehdessä sekä näillä www-sivuilla. Www-sivujen kautta voit ilmoittautua postituslistalle, jolloin saat ilmoituksen sähköpostiisi sivujen isoimmista päivityksistä.

Muiden paikallisyhdistysten nuorjäsenet

Tapahtumiin voivat osallistua myös muiden paikallisyhdistysten nuorjäsenet. Jos olet esimerkiksi työharjoittelussa, kesätöissä tai muuten vain vierailemassa toimialueellamme, olet tervetullut tapahtumiimme. Jos haluat tietoa tapahtumista, etkä ole Metropolian opiskelija, ilmoita siitä nuorjäsenvastaavalle.

Hallituksen nuorjäsenvastaava:

RA Miia Pajunen

040 709 3219

miia.pajunen(at)hotmail.com