Lomautus tai irtisanominen uhkaa – miten toimia?

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 30.8.2023

Muutosneuvotteluja käydään nyt monissa rakennusalan yrityksissä. Laadimme pikaohjeet asioista, jotka on syytä muistaa, jos olet lomautus- tai irtisanomisuhan alla.

Jos neuvotteluiden jälkeen työnantaja päättää lomauttaa tai irtisanoa sinut, saat ilmoituksen lomautuksen tai irtisanomisen ajankohdasta. Pyydä ilmoitus aina kirjallisena.

Lomautukseen on oltava työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukainen syy. Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta kaksi viikkoa ennen sen alkamista. Työehtosopimuksissa voi kuitenkin olla sovittuna laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja. Esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttialan ylemmillä toimihenkilöillä ja arkkitehtisuunnittelualan ylemmillä toimihenkilöillä lomautusilmoitusaika on annettava seitsemän päivää aiemmin. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa lomautusilmoitusajat ovat puolestaan työsuhteen pituudesta riippuen joko kaksi viikkoa tai kuukauden.

Lomautuksille ja irtisanomisille on luonnollisesti oltava työsopimuslain mukaiset perusteet. Jos olet epävarma siitä, että onko lomautukselle tai irtisanomiselle työehtosopimuksen tai lain mukaiset perusteet, ota yhteyttä RIA-liiton toimistoon.

Toimintaohjeet lomautuksen tai irtisanomisen kohdistuessa sinuun

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
  2. Hae ansiopäivärahaa KOKO-työttömyyskassasta

Tarkempia ohjeita löydät tästä linkistä tai KOKO-kassan sivuilta.

Jos lomautuksen aikana ilmenee työtä olevan taas tarjolla, työnantaja ja työntekijä voivat sopia paluusta töihin. Kyse on kuitenkin yhteisestä sopimisesta, ei siitä, että työnantaja voi yksipuolisesti ilmoittaa töihin paluusta. Työnantaja ei voi hetkellisesti keskeyttää lomauttamista, vaan ainoastaan päättää sen. Töiden jatkumisesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen töiden alkamista.

Ole tarkkana erilaisten sopimusehdotusten kanssa

Yritykset ovat tarjonneet osalle työntekijöistä mahdollisuutta sopia työsuhteen päättämisestä yhteisellä sopimuksella muutosneuvotteluiden jälkeen. Eli työntekijä ja työnantaja voivat sopia yhteisesti, että työntekijän työsuhde päättyy tiettynä päivämääränä, ja osana työsuhteen päättämissopimusta työnantaja maksaa siitä sovitun korvauksen.

Työnantajan näkökulmasta tällainen sopimus on helppo tapa päästä eroon työntekijästä, jolle ei jostain syystä ole tarvetta yrityksessä. Sopimukseen kirjataan, että työntekijällä ja työnantajalla ei ole velvoitteita toisiaan kohtaan työsuhteen päättämisen jälkeen. Työnantajaa ei näin ollen koske työsopimuslain mukainen takaisinottovelvollisuus, eikä työnantajan tarvitse selvittää laajemmin sitä, onko irtisanominen tai lomauttaminen mahdollista välttää sijoittamalla työntekijä toisiin tehtäviin.

Työntekijän ei kuitenkaan ole pakko suostua työsuhteen päättämissopimuksen solmimiseen. Tässä suhdannetilanteessa työntekijän pitää tarkasti harkita sitä, että onko tällainen sopimus hänen kannaltaan järkevä ja oikeudenmukainen. Onko työnantajan maksama korvaus riittävä? Onko sopimus muuten työntekijän kannalta järkevä? Löytyykö uusi työpaikka?

Työntekijän on syytä myös huomioida, että työsuhteen päättämiseen liittyvät korvaukset vaikuttavat ansiosidonnaisen päivärahan saamiseen. Korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jos esimerkiksi korvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, niin korvaus siirtää päivärahan saamisen vasta kuuden kuukauden päähän työsuhteen päättymisestä. Työnhaku TE-toimistossa on pidettävä voimassa myös tänä aikana.

Jos työnantaja ehdottaa työsuhteen päättämistä yhteisellä sopimuksella, harkitse tarkasti oletko valmis neuvottelemaan tästä. Ota yhteyttä RIAn toimistoon ennen kuin laitat nimesi sopimukseen.

Huom! 

Työttömyyskassan jäsenyys ei kuulu automaattisesti RIAn jäsenyyteen. Tarkista kassan jäsenyytesi omista jäsentiedoistasi tästä linkistä! Jos et ole vielä kassan jäsen, liity siihen jäsensivujemme kautta.

Lisätietoja 

Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio: antti.aarnio a ria.fi / 0400 381 634