Opiskelijatoiminta

Helsingin rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelijajäseniä ovat Uudenmaan alueella rakennusteknikkaa opiskelevat opiskelijat. Valtaosa opiskelijajäsenistä opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan osastolla. Kaikkiaan opiskelijajäseniä HeRIAssa on 941 (marraskuu 2019).

Toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä vastaa hallituksen opiskelijajäsenvastaava, joka toimii yhdessä hallituksen opiskelijajäsenten, opiskelijayhdyshenkilöiden ja RIA-liiton kanssa. Yhdyshenkilöt valitaan uusien opiskelijoiden info-tilaisuuksissa, pääsääntöisesti yksi kultakin luokalta. Tehtävään voi ryhtyä opintojen myöhemmissäkin vaiheissa.
Voit liittyä RIA-liittoon tästä Liity jäseneksi. RIA-liiton opiskelijajäsenyys on maksuton koko opiskeluajan!

Opiskelijajäsentapahtumat
Yhdistys järjestää opiskelijoille yhdessä yritysten kanssa erilaisia tapahtumia. Valmistuvien tilaisuuksilla on jo pitkät perinteet. TalviRIAhasta on muodostunut leikkimielinen kisailutapahtuma. RIA-infoja järjestetään vuosittain kaikille luokka-asteille. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös rakennusosaston opiskelijoiden omia tapahtumia. Lisäksi RIA-liitto järjestää valtakunnallisia opiskelijajäsenseminaareja ja -tapaamisia. Metropolian opiskelijoille tiedotetaan opiskelijajäsentapahtumista koulun RIA-infotaululla, yhdyshenkilöiden välityksellä sekä sähköpostilla.

Varsinaisten jäsenten tapahtumat 
Opiskelijajäsenet voivat osallistua myös yhdistyksen varsinaisten jäsenten toimintaan, kuten koulutus-, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Varsinaisten jäsenten tapahtumista tiedotetaan Rakennuslehdessä sekä näillä verkkosivuilla.

Muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet 
Tapahtumiin voivat osallistua myös muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet. Jos olet esimerkiksi työharjoittelussa, kesätöissä tai muuten vain vierailemassa toimialueellamme, olet tervetullut tapahtumiimme. Jos haluat tietoa HeRIAn tapahtumista, etkä ole Metropolian opiskelija, ilmoita siitä opiskelijajäsenvastaavalle.