Koronakriisin vakavimmat seuraukset näkyvät rakentamisessa viiveellä

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 20.4.2020

Työt rakennusteollisuudessa jatkuvat koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista huolimatta toistaiseksi melko normaalisti.

 Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan valtaosa vastaajista pitää kuitenkin tuotannon hidastumista ja suunniteltujen hankkeiden lykkääntymistä vähintään melko todennäköisenä. Lähes 70 prosenttia rakentajista arvioi käyttöpääoman ja hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuvan. 

Rakennusteollisuudessa koronakriisin aiheuttamat haitat tuotannolle ovat tällä hetkellä kohtuullisen lieviä. Useimmissa yrityksistä ei vielä ole merkittävää pulaa materiaaleista tai työvoimasta. Lähiaikoina suurin välitön vaikutus on sillä, jos ulkomaalaisia työntekijöitä poistuu Suomesta suuressa määrin eikä pääse palaamaan ennen toukokuun puoliväliä.

Kysynnän heikkeneminen vaikuttaa tuotantoon vähintään jonkin verran 60–70 prosentilla vastaajista.

Rakentamisen suhdannetilanne ennen koronakriisiä oli hidastuva, mutta kysyntä esimerkiksi uusille asunnoille näytti pysyvän hyvällä tasolla. Rakennusteollisuus RT:n kyselyssä kolme neljästä yrityksestä ennakoi, että suunniteltuja aloituksia saatetaan perua. Rahoituksen saatavuus korostuu uhkakuvissa.

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n tekemästä kyselystä: Linkki RT:n kyselyyn